לדף הבית של משרד עורכי דין קריכלי

הוסף לרשימת המועדפים שלי

  עמוד הבית   תחומי עיסוק   חוקים / מאמרים   קישורים   צור קשר   שאלות ותשובות   תנאי השימוש  
 
  

ניתן להפנות שאלות למשרדנו באמצעות הדואר האלקטרוני  וכן באמצעות קהילת עורך הדין לשירותך באתר סטארט (www.start.co.il).

   

שאלות ותשובות בנושא שותפויות

 
 

כאשר אדם מבקש להקים מיזם כלשהו, עליו לבחון את מידת התמצאותו ויכולותיו להקמת המיזם.

ולעיתים, כל המידע, ההתמצאות והיכולות להקמת המיזם נמצאים בהישג ידו ובידיעתו. לעיתים, הוא נדרש לכוח נוסף על מנת לממש את המיזם ולהוציאו אל הפועל.

ניתן לעשות זאת בשני דרכים (הידועות לכותב שורות אלו) כדלקמן:

להעסיק עובדים בתחומים השונים לצורך הקמת המיזם. עובדים אלו, לרוב, נותנים מזמנם ומקבלים בעבור זאת תשלום.

דרך נוספת היא ליצור שותפות עם גורם אחר, שבמסגרתה השותף ו/או השותפים, יידרשו לתרום את יכולותיהם, המקצועיות ו/או הפיננסיות, להקמת המיזם.

עם זאת, מתעוררות שאלות רבות ביחס לחלקו ו/או לחלקם של השותפים - האם הם שותפים מלאים למיזם או שמא מדובר בשותפות יחסית ולא שווה עם היזם ו/או בעל המיזם.

לצורך כך, מומלץ להעלות את מסגרת היחסים בין בעל המיזם ו/או בין השותפים תחת הסכם המחייב את הצדדים ומסדיר את גבולות השותפות. זהו הסכם השותפות.

קיימים 2 סוגים של שותפויות : שותפות אחת היא שותפות רשומה, במסגרתה השותפות נרשמת אצל רשם השותפויות. הסוג האחר הינו כל שותפות שאינה רשומה, הכוללת את יתר סוגי השותפויות הקיימות.

מה צריך להיות בהסכם השותפות ? מה הוא כולל / טומן בחובו ?

במסגרת זו, ננסה להעלות חלק מהנושאים אותם יש להעלות על הכתב במסגרת הסכם השותפות, כדלקמן:

 • במסגרת הסכם השותפות, יש להגדיר את מערכת היחסים שבין השותפים השונים, לרבות זכויות וחובות השותפים, חלוקת הרווחים, חלוקת האחריות, חלוקת המשאבים, חלוקת העבודה בין השותפים.

 • לעיתים, נדרש שותף רק להשקיע כספים במיזם ואין הוא נדרש ו/או רשאי לקבל החלטות מסויימות ביחס למיזם, בשל חוסר ידיעה ו/או כל סיבה אחרת נראית לעין.

 • מומלץ, כי שותפים המבקשים להקים מיזם, יגדירו בהסכמה את מטרות השותפות. מטרה ראויה יכולה, לשם הדוגמא, להיות הקמת עסק בתחום הנדל"ן, או הסכם שותפות, במסגרתו השותפים ישתפו פעולה ביחס לנושא מסויים, אשר נוגע להם ומשותף לשותפים, כדוגמת "תוכניות שותפים" (affiliate) ברשת האינטרנט.

 • משך תקופת השותפות ומה יהיה בגורל השותפות בסוף אותה התקופה שהוגדרה.

 • מיהו בעל זכות הווטו בשותפות, מי בעל הכוח להכריע כאשר מתעוררים קשיים ו/או התלבטויות בקבלת ההחלטות ביחס לשותפות.

 • האם ובאילו תנאים יכול שותף להעביר את זכותו לאחר, גורם שאינו חלק מהשותפות. לעיתים, יחליטו השותפים, ששותף אינו רשאי להעביר את זכותו לאחר וזאת בשל אופי השותפות (אופי בעל נופך אישי) וכך, ככל ששותף מבקש לעזוב את השותפות ו/או להעבירה לידי אחר, יהיה עליו לעשות זאת - למכור את חלקו - לאחד השותפים האחרים ו/או לחלק את חלקו באופן אחר, בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים ו/או בהתאם להסכמות שיגיעו אליהם השותף העוזב והשותפים האחרים.

 • מה קורה כאשר אחד השותפים הולך לעולמו - האם הוא רשאי להוריש זכויות אלו לבני משפחתו ו/או ליורשיו החוקיים, או שמא השותפות פגה ומתבטלת?

 • מהם התנאים לפירוק השותפות (אי הסכמה מהותית, פטירת השותף/ים, כאשר מתגלה ניגוד עניינים בין השותף לבין השותפות ועוד)

 • מהו החלק אותו משקיע ו/או תורם השותף להקמתו ולניהולו של המיזם / השותפות (כסף, ידע, עבודה וכד')? שותפות נועדה למיזוג ידע, הון, קשרים, נסיון ואלמנטים רבים, אשר יתרמו לשגשוגה של השותפות ולהגדלת חלקו של כל

 • אם המיזם / השותפות מפסידה - האם השותף ייאלץ לשאת בהפסדים ?

 • איך יחושבו הרווחים ו/או החלוקה בין השותפים ? מהו חלקו של כל אחד מהשותפים וכיצד הוא נקבע?

 • איך תנוהל השותפות (חשבון בנק משותף, משרד לקבלת קהל / הזמנות)

 • מי יהיו מורשי החתימה מצד השותפות ו/או המיזם?

 • כיצד משנים את תנאי ההסכם שנחתם בין השותפים ?

 • סודיות המידע המועבר במסגרת השותפות

 • הסכמי אי תחרות ביחס לשותפות

 • התנאים לקבלת שותף חדש

 • טיפול במקרים בהם השותף פשט את הרגל, מונה לו כונס נכסים ו/או עבר עבירה המונעת ממנו את המשך השותפות/

במסגרת הייעוץ והייצוג של משרדנו תוכלו להתרשם, בין היתר, מהיתרונות להלן:

 • ייעוץ וייצוג בכל הנוגע לביסוס ויציבות השותפות במסגרת הסכם שותפות

 • ייעוץ וייצוג משפטי שוטף לשותף/לשותפים/לשותפות בשלבים השונים של ניהול השותפות.

 • ליווי והכוונה משפטית לשותפות בהסכמים השונים הנחתמים עם לקוחות וספקים הנוגעים לשותפות.

 • ייחודיות ההסכם להתקשרות המסוימת של השותפות - משרדנו ממקד את ההסכם למקרה הפרטני של כל קבוצת שותפים, בהתאם לצרכיהם המיוחדים והייחודיים וזאת על מנת לענות באופן מיטבי על המסגרת המסוימת של ההתקשרות בין השותפים השונים.

 • משרדנו בוחן ומנחה את השותפות באשר לדרך הראויה להתנהל ביניהם וזאת במטרה לחזק את השותפות ואת מטרות השותפות באופן מיטבי.

 • כל אחד מהשותפים תורם את מקצועיותו ומקצוענותו בתחום מסוים בשותפות - לכן, חשוב לשקף עניין זה בהסכם השותפות הייחודי עליו חותמים השותפים.

 • משרדנו מבצע שיחות עם כל אחד מהשותפים ועם השותפות בכלל בכדי להגיע לאיזון הנכון בין כל הדרישות של כלל השותפות. זאת, על מנת לתרום לשותפות ארוכת טווח, שהיחסים בין השותפים יוגדרו באופן נהיר וברור במסגרת ההסכם בכדי למנוע התדיינויות ומחלוקות במהלך חייה של השותפות, ברמה העסקית ואף ברמה האישית, ככל שניתן הדבר.

 • משרדנו מפיג את המתחים בעיני כל אחד מהשותפים ומבהיר את היתרונות והחסרונות שבהסכם השותפות ובכך תורם להעמקת הביטחון האישי של כל אחד מהשותפים בהסכם השותפות.

 • משרדנו מעניק ייעוץ להקמת שותפויות בתחומים שונים ובין היתר בתחום המסחר ואף שותפויות חברתיות, לרבות הקמת עמותות על ידי קבוצות אנשים בעלי רצון לקדם אינטרס משותף לאותה הקבוצה (החוק מגדיר אותם כ"חבר בני אדם").

 

את כל הפרטים שלעיל ואחרים, בהתאם לאופי השותפות, יש לכלול במסגרת ההסכם. כל הסכמה שלא תושג במסגרת הסכם השותפות, עלולה בעתיד לפגוע בשותפות, ביחסים בין השותפים ובניהול יעיל של השותפות על כל רבדיה. לכן, מומלץ מאוד לערוך הסכם שותפות ממצה אצל עורך דין, אשר בוחן בעת עריכת ההסכם אף את המצב המשפטי הנוהג ובכך עונה על צרכי השותפות באופן מיטבי.
 

קריכלי - משרד עורכי דין

 

 

 

 
 
     
     
     

גל קריכלי - משרד עורכי דין

 

Gal Kricheli - Law Offices

 

רחוב חיל החימוש 1, ראשל"צ

75702

1 st. Hel Himush street, Rishon Le - Zion

 

טלפון

03-9414511

Telephone

 

טלפון סלולרי/נייד

054-5729923/2

Mobile

 

פקסימיליה

 03-9414533

Facsimile  

דואר אלקטרוני:

gal@kricheli.com

E-Mail

 
       

לחזרה לעמוד הבית לחץ כאן