עמוד הבית >> חוקים ומאמרים >> פסק דין - אמריקן לייזר
שם
טלפון
דוא"ל
מהות פנייה
 
 

פסק דין בעניין יוסף לוי נ' א.מ.ל. אמריקן לייזר בע"מ       

בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות ת"א

תק 002647/06

 

בפני:

כב' השופטת אביגיל כהן

תאריך:

19/07/2006

 

 

 

 

 

בעניין:

לוי אסף

 

 

 

 

התובע/ת

 

נ  ג  ד

 

 

א.מ.ל. אמריקן לייזר בע"מ

 

 

 

 

הנתבע/ת

 פסק דין

 1.         ביום 7/4/02 חתם התובע על חוזה להסרת שיער עם הנתבעת.

2.         לטענת התובע, תמורת 10,000 ₪ התחייבה הנתבעת להסרת שיער לצמיתות.

3.         עוד טוען התובע, כי הובטחו לו כשלושה טיפולים בלבד, ולא רק לתובע בלבד אלא החברה יצאה במסע פרסומי כשהיא מבטיחה הסרת שיער בשלושה טיפולים.

4.         התובע עבר כ-10 טיפולים באזור הגב והכתפיים. הטיפולים היו בין התאריכים 14/4/02 ועד ה- 8/5/05.

התובע טען, כי בטיפול התשיעי כבר נקעה נפשו מהבטחות שווא והוא כלל לא ראה תוצאות באופק אלא מצבו החמיר (התובע צירף תמונות – נספח 4).

5.         התובע טען, כי הובטחו לו הבטחות שווא, והטיפול שכרוך בכאבים, הומשך למרות שהנתבעת ידעה שאין כלל תוצאות צפויות בעתיד הנראה לעין, ומספר הטיפולים שהוא טופל בהם עד פה חורג לפחות ב-100% ממספר הטיפולים שהובטח ועל כן טען, שההסכם הופר על ידי הנתבעת והוא זכאי להשבת כספו + 5,000 ₪ בגין עוגמת נפש, סבל ונסיעות.

6.         הנתבעת טענה, כי היא לא מבטיחה שהטיפול יוביל לתוצאות הנקובות בשלושה טיפולים בלבד, אלא על פי ההסכם הטיפולים שחתם עליו התובע, החברה אחראית לכך שבכל טיפול יוסר שיער לצמיתות בשיעור של 20 עד 40 אחוז ובסעיף 6 להסכם הוגדר המונח "הסרת שיער לצמיתות" – הסרת שיער עד השלב של שערה פלומתית קרי: שערה רכה, חלשה, וחסרת פיגמנט.

עוד נקבע בסעיף 14 להסכם, כי אם לא תהיינה התוצאות הנקובות קרי הסרת שיער של 70 עד 80 אחוז בסוף ארבעה טיפולים והלקוח שילם את מלוא התשלום עבורם, כי אז תהיה ללקוח הזכות להמשיך ולקבל טיפולים נוספים עד לקבלת התוצאה הנדרשת על פי ההסכם וללא תשלום נוסף.

למעשה, הנתבעת מציינת, כי התובע רשאי להמשיך בטיפולים עד להשגת התוצאה הנקובה על ידו ללא כל תוספת תשלום ועל כן אין מקום להחזיר לו את כספו.

7.         עוד טענה הנתבעת, כי התובע חתם על טופס הסכמה  שבו אישר, כי הוא הוסבר והובהר לו, כי המכשיר מטפל בשטח שלם בכל טיפול ולכן יתכן שחלק מהשערות לא יקבלו את מלוא הטיפול ובמקרים כאלו יהיה צורך בטיפולים נוספים.

8.         התובע ציין, כי הוא הוחתם על הטופס, לאחר שכבר גולח על ידי הנתבעת ולמעשה, כבר לא יכל לעשות דבר, כספו כבר ניתן לנתבעת והוא הבין שהוא לא יוכל לקבל את כספו חזרה.

9.         לאחר שעיינתי בחומר המצוי בתיק ושמעתי את הצדדים, הגעתי למסקנה ולפיה יש לקבל את התביעה מהנימוקים כדלקמן:

א)         גם אם אקבל את טענת הנתבעת ולפיה, היא לא הטעתה את התובע לפני שחתם על המסמכים וכן לא הטעתה באופן הפרסום בעיתונות שפורסם על ידה, גם אז יש לקבל את טענת התובע ולפיה, בנסיבות המקרה דנן, לא ניתן להכריח אותו להמשיך להיות מטופל אצל הנתבעת בטיפולים נוספים ויש להשיב לו את כספו, שכן הטיפולים לא צלחו כלל ועיקר.

ב)         על פי סעיף 39 לחוק החוזים [חלק כללי] תשל"ג – 1973, יש לקיים חיובים וזכויות הנובעים מחוזה בתום לב ובדרך מקובלת.

על פי לשון ההסכם אשר התובע חתם עליו, אמנם חובתו להמשיך להיות מטופל אצל הנתבעת ללא הגבלת זמן ושנים עד שיגיע לתוצאות המיוחלות.

ג)          הסכם יש לפרש בהתאם  לסעיף 25 לחוק החוזים [חלק כללי] תשל"ג – 1973.

סעיף 25 (א) לחוק החוזים קובע:

"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאינה משתמעת ממנו-מתוך הנסיבות".

הדרך לפרשנות הסכם היא על פי תכליתו וזאת לפי הלכת ביהמ"ש העליון בע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום, פד"י מט (2) 265 (להלן: "אפרופים").

בפסה"ד בענין אפרופים כבר נקבע כי "אומד דעת הצדדים" אלו הן המטרות, היעדים, האינטרסים והתכנים אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים.

פרשן למד על אומד דעת הצדדים מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו.

בעבר פרשנות חוזה נעשתה בשני שלבים:

שלב א' – בחינת לשון החוזה ושלב ב' – רק אם לשון החוזה לא היתה ברורה, נבדקה כוונת הצדדים על פי הפרשנות התכליתית.

בימ"ש העליון התייחס במספר פסקי דין לעובדה שכיום אין צורך בשיטת שני השלבים ו"אין הלשון חזות הכל", וגם כאשר קיימת בעיתיות בפירוש על פי לשון הכתוב, בימ"ש מפרש את החוזה על פי תכליתו.

ראה למשל: ע"א 898/03 בנק לאומי לישראל נ' חזן, תק – על 2004 (4) 729 בסעיף 18 לפסה"ד, שם נכתב:

"אכן, עידן שיטת "שני השלבים" בפרשנות חוזה נשתנתה בחילופי העיתים, ותחתיו בא עידן הפרשנות התכליתית (ראו גם ג' שלו, חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית, עמ' 28 – 29)".

            הלכת אפרופים חוזקה בפסק דין שניתן לא מכבר בדנ"א 2045/05 - ארגון מגדלי ירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל  תק-על 2005(2), 3188.

ד)         במקרה דנן, תכלית ההסכם שבין הצדדים היא הסרת שיער לתובע.

אם לא מושגת התוצאה הרצויה ואף לא תוצאה שקרובה להיות "רצויה", לא משיג התובע את מטרת ההסכם שבגינה שילם את התמורה גם אם הוא עבר 10 טיפולים והנתבעת מסכימה שיעבור מבחינתה גם עוד 100 טיפולים.

הטיפול בהסרת שיער אינו תענוג והוא כרוך בכאבים והתובע לא צריך להסכים לטיפולים שאינם מוגבלים מבחינה מספרית, גם אם הנתבעת מסכימה ליתן לו עוד טיפולים ללא תשלום.

בפרסומים שצירף התובע הובטחה הסרת שיער ב"כשלושה טיפולים" ומי שמעיין בהסכם ואינו משפטן, יכול להבין, שבאופן כללי השיער יוסר בין 3 ל-5 פעמים. (בסעיף 5 להסכם נכתב, כי בכל טיפול יוסר שיער לצמיתות בשיעור של 20% עד 40%).

ה)         התובע הסכים להיות מטופל ב- 10 טיפולים אך הוא אינו צריך להמתין לתוצאות שיהיו רק בעוד שנים, אם בכלל.

הוא לא ראה כל הטבה במצבו, ולטענתו הגילוח שנעשה על ידי הנתבעת, גם גרם להחמרה במצבו.

בחלוף כשלוש שנים מהמועד שבו ביצע את הטיפול הראשון ועד הטיפול האחרון, היה רשאי התובע כבר לאבד את סבלנותו ולבקש להפסיק את הטיפול.

כאשר הופסק הטיפול,  לא היתה כל הטבה במצבו, מהמצב שבו היה עובר לתחילת הטיפול הראשון, ועל כן לא קיבל כל תמורה לכספו ויש להחזיר לו את התשלום.

10.       לסיכום:

א)         לאור האמור לעיל, הנתבעת תשלם לתובע סך 10,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 8/4/02 ועד התשלום הפועל.

כמו כן תשלם לתובע סך 3,000 ₪ בגין הכאב והסבל אשר עבר לשווא ובגין הוצאות משפט.

                        סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.

ב)         המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום כ"ג בתמוז, תשס"ו (19 ביולי 2006) בהעדר הצדדים

                                                                               

אביגיל כהן, שופטת

 

 

פסק דין בעניין כרמית דינר נ' א.מ.ל. אמריקן לייזר בע"מ       

 

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א  065756/04

 

לפני:

שופט: ס.נ. שריר מיכל

תאריך:

11/07/2007

 

 

 

 

 

בעניין:

כרמית  דינר

 

 

 

 

התובעת

 

-   נ  ג  ד   -

 

 

א.מ.אמריקן לייזר בע"מ

 

 

 

 

הנתבעת

 

פסק דין

 1.       רקע עובדתי

          א.      הנתבעת חברה העוסקת במתן שירותי רפואה, אסתטיקה וקוסמטיקה לרבות טיפולים להסרת שיער מן הגוף באמצעות מכשיר לייזר במרפאות ובמכונים אשר בחזקה ובניהולה.

           ב.       התובעת, ילידת 1980, פנתה בעקבות פרסומים בתקשורת ביום 11.6.02 אל הנתבעת בסניפה בקרית ביאליק ובקשה להסיר שיער מהפנים והמפשעות בשל שיעור יתר. התובעת שלמה -.7,300 ₪ עבור הטיפולים.

           ג.       התובעת עברה 7 טיפולים בפנים ו- 8 במפשעות, לטענתה, ללא הצלחה.

           ד.       למרות שהנתבעת הסכימה להמשיך ולטפל בתובעת ללא תשלום נוסף, הפסיקה התובעת הטיפולים ב- 2/04 ותובעת החזר הוצאותיה בתוספת הפרשי הצמדה, הוצאות נסיעה בעבר, הוצאות המומחה מטעמה, הפסדי השתכרות בעבר ובעתיד, הוצאות רפואיות בעתיד וכאב וסבל בגין הפרת התחייבות הנתבעת, הטעיה והפרת חובת תום לב ובגין רשלנות בבצוע הטיפולים.

           ה.      הנתבעת עומדת על הסכמתה להמשיך ולטפל בתובעת עד לתוצאות המקוות וכופרת בהפרת התחייבויותיה, בהטעיה וברשלנות המיוחסת לה.

  2.       הטעיה והפרת הבטחה

          א.      לטענת התובעת בפגישה עם מנהלת הסניף ביוני 2002, הבהירה לה האחרונה, כי השיער יוסר מגופה לצמיתות בתוך כ- 3-4 טיפולים (סעיף 4 לת/1). גם בסעיף 1 ל"הסכם טיפולים להסרת שיעור" שנכרת בין התובעת לנתבעת [נספח א' לת/1 (להלן: "ההסכם")] כתוב בסעיף 2 "חברת אמריקן לייזר עוסקת בהסרת שיער בלייזר מסוג LIGHT SHEER המסייע בהרחקת שיער לצמיתות".

           ב.    עדותה של התובעת על ההבטחה המפורשת מפי מנהלת הסניף לא נסתרה. מטעם הנתבעת העידה מנהלת סניפי הנתבעת באזור הצפון, שלא הכירה את התובעת, לא נכחה בפגישות עימה בכלל ובפגישה הנדונה בפרט (עמ' 12 לפרוטוקול שורות 24-28 עמ' 13 לפרוטוקול שורות 13-14).

                   למרות שמנהלת הסניף שקיבלה את התובעת מוכרת, הגב' רונית פלד, לא נעשה כל ניסיון לאתרה ולשוחח עמה (עמ' 13 לפרוטוקול שורות 4-8) וממילא גם לא לזמנה לביהמ"ש וכידוע "... הימנעות מלהביא ראיה מצויה ורלוונטית תוביל את ביהמ"ש למסקנה, שאילו הובאה היא היתה פועלת לרעת אותו צד שנמנע מהגשתה" (ע"א 27/91 קבלו נ' בן שמעון, עבודות מתכת בע"מ ואח' פ"ד מ"ט (1) 450, 457).

                   ראה גם ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מ"ד(4) 595 וע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ ואח', פ"ד מ"ד(1) 239, 245).

                   גם הרופאה שנטען כי הסבירה לתובעת על הטיפול (עמ' 14 שורה 21) לא העידה למרות שממשיכה לעבוד (עמ' 16 לפרוטוקול שורות 15-16).

           ג.       אלא שהנתבעת מבקשת להוושע מהבטחת שווא בהגדרת הצמיתות המובטחת בסעיף 6 להסכם "הגדרת המונח 'הסרת שיער לצמיתות' משמעותו היא: הסרת שיער עד השלב של שערה פלומתית קרי, שערה רכה, חלשה וחסרת פיגמנט".

           ד.       המילה "לצמיתות" גם אינה מתיישבת עם האמור בסעיף 14 לפיו "אם לא תהיינה התוצאות המקוות קרי: הסרת שיער של 70% עד 80% בסוף 4 טיפולים והלקוח שלם את מלוא התשלום עבורם, אז ללקוח תהיה הזכות להמשיך ולקבל טיפולים נוספים עד לקבלת התוצאה הנדרשת עפ"י הסכם זה וזאת ללא כל תשלום נוסף".

                   למותר לציין כי שיער המוסר לצמיתות אינו דורש טיפולים נוספים.

           ה.      על כגון דא אמר ביום 24.5.05 כב' השופט הראל את דברו בת.א. (ת"א) 57099/03 נורי נ. קליניקה אריאל בע"מ ואח': "המצג שהוצג ע"י הנתבעת נועד כל כולו לפתות את הלקוחות הפוטנציאליים לפנות לנתבעות, ומשהם פנו אליהן בהסתמך על אותו מצג – "רוכך" אותו מצג מטעה תוך שהוא נעטף במלים שגם הן אינן מציגות את המצב לאשורו ובמלואו" (סע' 41 לפסה"ד).

           ו.       גם בהבטחות שהנתבעת מודה בהן לא עמדה כעדותה המהימנה של התובעת: "את מפנה אותך (צ"ל – אותי – מ.ש.) לסע' 6 ­שהגדרת הסרת שיער היא עד להסרת שיער פלומתי, לשאלתך, איך הגעתי למסקנה שהסרת שיער לצמיתות היא ללא שיער בכלל – הצמיתות מבחינתי היא לתמיד"

                   בהמשך המשפט כתוב "שערה רכה, חלשה וחסרת פיגמנט אבל לא הגעתי לזה גם אחרי 7 טיפולים והשיער המשיך לגדול קשה יותר, שחור יותר, התפשט על כל הלחי...

                   את אומרת שבסע' 5 לתצהיר הבנתי את הביטוי צמיתות לעולם בניגוד לסע' 6 להסכם ואת אומרת שהמשמעות שהשיער יוסר עד שהיה רך וחסר פיגמנט – נכון, השיער שלי המשיך לגדול ושחור" (עמ' 6 לפרוטוקול שורות 14-22) "מבחינתי זה הובטח לי שהסרת שיער לצמיתות, שיער פלומתי וזה לא מה שאני רואה" (עמ' 7 לפרוטוקול שורה 23)"כשאומרים לי לצמיתות אמנם רשום שיער פלומתי, אך זה לא מגיע לזה. אמנם חתמתי אבל לא הגעתי לזה" (עמ' 8 לפרוטוקול שורות 18-19).

           ז.       עדותה של התובעת נתמכת בתמונותיה המצורפות לתצהירה ובתוצאות בדיקתו של ד"ר גינזבורג, המומחה שנתמנה ע"י ביהמ"ש "בבדיקה נמצא שיער בעל גוון כהה באזור הפאות, בלחיים ובאזור הלסתות" (פרק בדיקת העור) "בבדיקה שבצעתי בקליניקה שלי בתאריך 5.11.06... ניתן לראות שהטיפול להסרת שיער בלייזר בפנים נכשל לחלוטין, אפילו לאחר 10 טיפולים" (פרק דיון ומסקנות, פסקה אחרונה).

           ח.      ד"ר גינזבורג לא התייחס לשיער במפשעה, אך גם התובעת לא נחקרה על תוצאות הטיפול שם למרות שהתייחסה לכישלון המוחלט של כל הטיפולים להסרת השיער באופן כללי (סעיף 13 לת/1) וכידוע:          "יש והדרך שבה מנהל בעל דין את עניינו בביהמ"ש הינה בעלת משמעות ראייתית, כאילו היתה זו ראיה נסיבתית. כך, ניתן להעניק משמעות ראייתית... לאי הצגת שאלות לעד ...

                   התנהגות כזו, בהעדר הסבר אמין וסביר, פועלת לחובתו של הנוקט בה; באשר על פניה, מתחייבת ממנה המסקנה, שאילו ... הוצגו השאלות או קוימה החקירה הנגדית - היה בכך כדי לתמוך בגרסת היריב.

                   הימנעות מהבאת ראיה - במשמעות הרחבה של המושג כמוסבר לעיל - מקימה למעשה לחובתו של הנמנע חזקה שבעובדה, הנעוצה בהיגיון ובניסיון החיים, לפיה: דין ההימנעות כדין הודאה בכך שאילו הובאה אותה ראיה, היתה פועלת לחובת הנמנע.

                   בדרך זו, ניתן למעשה משקל ראייתי לראיה שלא הובאה".

                   (קדמי, על הראיות, חלק שלישי, מהדורה משולבת ומעודכנת, תשנ"ט-1999, עמ' 1391).

           ט.      התובעת הצהירה כי: "מנהלת הסניף הבהירה לי באופן שאינו משתמע לשתי פנים, שהשיער יוסר מגופי לצמיתות בתוך 3-4 טיפולים" (סע' 4 לת/1). הדברים נתמכים גם בהסכם הממליץ על סדרת טיפולים שתכלול 2 טיפולים (סע' 13 להסכם) ומתייחס להמשך טיפולים ללא תשלום נוסף אם התוצאות המקוות לא יושגו לאחר 4 טיפולים (סעיף 14 להסכם). עדותה של התובעת, כאמור, לא נסתרה כיוון שמנהלת הסניף שנטען שהבטיחה לא הובאה לסתור הטענה.

                   הסתמכותה של הנתבעת על האמור בת.א. 3297/05  פקר נ. ביוטי פיל אינטרנשיונל בע"מ אינה במקומה כיוון שבאותו מקרה שלא כמו בענייננו, לא נתנה כב' השופטת גנות אמון בעדותה של התובעת (עמ' 5 לפסה"ד למעלה).

                   מנהלת סניפי אזור הצפון, העדה היחידה מטעם הנתבעת, שכמפורט לעיל עדותה כלל אינה רלבנטית לעניין הנדון, טענה כי:

                   "מהזכור לי אף פעם לא הבטחנו 4, 5 טיפולים. לפחות 7, 9 טיפולים. לשאלתך, למה זה לא כתוב בהסכם... אזורים בית שחי, מפשעות, חזה ובטן לגבר יכול להיות שאחרי 4, 5 טיפולים השיער הופחת ב- 70, 80 אחוז. ויש אזורים שצריך 7, 9 טיפולים שהם בד"כ גב וכתפיים לגבר ויש מצבים שגם אזור הפנים... ניסיוני האישי לאזור פנים לא מספיק 3, 4 טיפולים... לשאלתך, אם ידענו שמדובר באזור רגיש כמו הפנים, למה לא כתבנו בהסכם לפחות 7, 8 טיפולים מפנה לסע' 14 – יש מצבים שיש אזורים שגם 4, 5 טיפולים זה מספיק... אנו לא מקטלגים את ההסכם לפי האזורים" (עמ' 15 לפרוטוקול שורות 1-16).

                   ההטעיה ברורה על פניה.

           יא.     התובעת תארה הודאה בכישלון הטיפולים: "פניתי להנהלת הסניף שלי בחיפה (הסניף השני בו טופלה – מ.ש.) וביקשתי לדבר עם המנהלת, כי לא היתה שום התקדמות, המטפלת שטפלה בי אמרה שצריך עוד טיפולים, אני לא ראיתי התקדמות, פניתי למנהלת הסניף, נפגשנו, שוחחנו בשיחה של 4 עיניים ואמרתי להסתכל  במצב  שלי, היא ראתה ואמרה בואי נקרא לד"ר טניה שטפלה בי... הם ישבו מולי ושאלתי מה עושים עכשיו הם הסתכלו בתמונות ועלי ומסתכלות אחת על השניה ולא היה להם מה להגיד. לא היתה להם תשובה לגבי התוצאה הדבר היחיד שאמרו לי להמשיך בטיפולים ונראה מה יהיה" (עמ' 9 לפרוטוקול שורות 3-11).

                   מנהלת סניף חיפה וד"ר טניה לא הובאו לעדות ועל כן שוב לא נסתרה עדותה של התובעת.

           יב.      מקובלת עלי עמדתה של התובעת כי "לא היה שום שינוי אחרי 7 טיפולים אפילו שערה פלומתית אחת לא ראיתי. לא התחתנתי אתכם נישואים קתוליים ואיני יכולה לבוא עד בלי סוף... אני חוזרת ומדגישה שאחרי 7 טיפולים לא היה שינוי מהיום הראשון שהגעתי, אז עד מתי אמשיך בטיפולים. ואם היה שינוי היה על מה להמשיך את הטיפולים וזה לא היה" (עמ' 7 לפרוטוקול שורות 9-10, 14-16).

           יג.      על כך אמרה ביום 18.1.05 כב' השופטת רובינשטיין בע.א. (ת"א) 2905/01: "אין גם נפקא מינה שהמשיבים הסכימו למספר פלוני של טיפולים... ואחר כך נואשו... הרי אין זה מחובתם להמשיך בטיפול עד אין סוף, קרי, לצמיתות, כי לא כך נאמר להם מלכתחילה ולא לכך כוונה ההתחייבות" (סעיף 5 לפסה"ד).

                   באם כלשונה של הנתבעת אשיח, כי אז לצמיתות, משמעה 7-9 טיפולים והתובעת כמעט הכפילה גם מספר זה.

           יד.      לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כי הנתבעת הפרה התחייבותה כלפי התובעת ועל כן חבה בפיצויים.

 3.       רשלנות

לאור האמור לעיל, מתייתר הצורך לדון בעוולת הרשלנות וממילא התובעת לא הוכיחה ביצוע רשלני ולא שוכנעתי כי נגרם נזק במובן שהחמיר מצבה של התובעת מעבר לשיעור היתר עימו הגיעה לטפולים כמוכח בצילומים נספח ת/1.

4.       נזק

          א.      החזר הוצאות הטיפול

                   התובעת זכאית להחזר מלוא התשלום ששלמה בלא שקבלה כל תמורה בתוספת הפרשי הצמדה מיום 7.6.02 סה"כ -.9,477 ₪.

           ב.       כאב וסבל ועגמת נפש

                   לא יכול להיות ספק לגבי עגמת הנפש שנגרמה לתובעת בשל כשלון הטיפולים כפי שהעידה ונתמכה בעדות חברתה (ת/2 עמ' 11 לפרוטוקול). במהלך הטיפולים שלוו בכאבים, צריבה, אדמומיות וכתמים כפי שגם הוזהרה בהסכם (סעיף 3), התובעת הציגה תמונות מהן עולה פיגמנטציה ברורה וגם אם זו חלפה, למזלה של התובעת, עדיין היא זכאית לפיצוי עבור התקופה שסבלה ממנה.

                   סבלה של התובעת נמשך כשנתיים ונראה לי לנכון לפצותה בסך 18,000 ₪.

           ג.       הוצאות נסיעה

                   התובעת נסעה ל- 15 טיפולים וגם אם לא נותרו בידה קבלות מקובל עלי כי "מן הסתם לא באתי ברגל" (עמ' 10 לפרוטוקול שורה 20) והערכתה בסך 1500 ₪ מקובלת עלי כסבירה. 

 5.       לאור כל האמור לעיל, הנני מחייבת הנתבעת לשלם לתובעת:

          א.      החזר תשלומים          -.9,477        ₪

          ב.       כאב וסבל                 -.18,000      ₪

          ג.       הוצאות נסיעה           -.1,500        ₪

                   סה"כ                      -.28,977      ₪

 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל, הוצאות משפט (אגרה, שכ"ט ד"ר שירי וצילומים כמפורט בסעיף 42 לסיכומי התובעת) וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 20% + מע"מ.

 6.       מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק מהחלטתי ישירות לב"כ הצדדים עם אישור מסירה.

 ניתן היום כ"ה בתמוז, תשס"ז (11 ביולי 2007) בהעדר הצדדים

                                                                                                

מיכל שריר, שופטת

סגן נשיא

 

 

 

 

 

 

    

                                                  

 
עמוד הבית | אודותינו / תחומי עיסוק | שאלות ותשובות | חוקים ומאמרים | קישורים | צור קשר
Created by Natali Geller